Due Diligence

Due diligence - комплекс заходів з метою формування уявлення про можливий об'єкт інвестування, що включає оцінку інвестиційних ризиків, незалежну оцінку об'єкта інвестування, всебічне дослідження діяльності компанії, комплексну перевірку її фінансового стану і положення на ринку.
Що ми надаємо
Податковий Due diligence
Фінансовий Due diligence
Юридичний Due diligence
Операційний Due diligence

У світовій практиці проведення Due diligence є вельми поширеною процедурою, оскільки вимога прозорості при взаємодії з партнером – одна з основних в серйозному бізнесі. Кожна компанія, яка має намір провести будь-яку угоду, хоче бути впевненою в її надійності та прибутковості. Така впевненість може бути заснована тільки на повної і достовірної інформації про потенційного партнера, збір якої проводиться в процесі Due diligence.

Ми пропонуємо комплексний Due diligence, основними етапами якого є податковий, фінансовий, юридичний та операційний Due diligence. В результаті, ми надаємо об’єктивний звіт для Вашої компанії, включаючи опис потенційних ризиків і рекомендацій по їх мінімізації. Також, ми здійснюємо окремі етапи комплексного Due diligence за бажанням клієнта.

Податковий Due diligence – аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства з метою визначити реальний фінансовий стан компанії на поточний момент і виявити потенційні податкові ризики. Проводиться аналіз податкової та бухгалтерської звітності, основних видів діяльності та основних засобів організації, включаючи інвентаризацію майна, фінансових вкладень, дебіторської заборгованості, сплати обов’язкових платежів і виявлення прихованих кредиторських заборгованостей, а також перевірку контрагентів.

Операційний Due diligence – спеціальне дослідження системи управління компанією в цілому і / або її окремих підсистем для оцінки якості управління, наявності ризиків, ефективності виробництва, резервів, потенціалу розвитку. Включає в себе перевірку наявності та якості систем управління стратегією, оперативною діяльністю, виробництвом, якістю, персоналом, зовнішніми зв’язками, закупівлями, збутом, а також вивчення якості адміністрування і системи безпеки.

Юридичний Due diligence – правoва екcпертиза деятельнocті кoмпаніі на відповідність чинному закoнoдавству. Включає правову експертизу установчих документів, правовстановлюючих документів по кожному активу, договорів з контрагентами, дозвільних документів, ведення претензійно-позовної роботи, трудових відносин.

Фінансовий Due diligence – визначення ключових показників фінансового стану компанії та їх аналіз з метою оцінити перспективи придбання бізнесу і його подальшого розвитку. Аналіз включає оцінку ринкової вартості бізнесу, розрахунок фінансової стійкості, коефіцієнтів платоспроможності і ділової активності.

В результаті проведення Due diligence Ви отримуєте повну і вичерпну інформацію про компанію, що дозволяє прийняти рішення про вчинення чи відмову від угоди; можливість коригування ціни угоди в свою користь на підставі виявлених ризиків; можливість усунути виявлені ризики до здійснення угоди, зменшити Ваші фінансові втрати, а також отримати рекомендації по схемі придбання.

Дякуємо за ваше замовлення!
Найближчим часом ми зв’яжемось з вами та проконсультуємо з ваших питань.